2023 Jan 19 : Stone caskets found during the excavations of the old Stupa at Kaudagala, Polonnaruwa, opened at the Department of Archaeology. 2023 Jan 19 : 2023 Jan 19 : பொலன்னறுவை கவுடாகல பழைய ஸ்தூபயே கேணீம்களில் சந்தித்தது ஷைலா கரணைப் புராதன வித்யா திணைக்களம் திறந்து வைக்கப்படுகிறது

Ministry of Buddhasasana, Religious &
Cultural Affairs

National Heritage Division

බුද්ධශාසන, ආගමික හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ජාතික උරුම අංශය

புத்தசாசன, மத மற்றும்
கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு

தேசிய மரபுரிமைகள் பிரிவு

abstract shape

Latest News

2023 Jan 19

Stone caskets found during the excavations of the old Stupa at Kaudagala, Polonnaruwa, opened at the Department of Archaeology.

පොලොන්නරුව කවුඩාගල පැරණි ස්තූපයේ කැණීම් වලදී හමුවූ ශිලා කරඬු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දී විවෘත කෙරේ

பொலன்னறுவை கவுடாகல பழைய ஸ்தூபயே கேணீம்களில் சந்தித்தது ஷைலா கரணைப் புராதன வித்யா திணைக்களம் திறந்து வைக்கப்படுகிறது

During the excavations at Polonnaruwa Welikanda Kaudagala Stupa, many antiquities including 4 crystal caskets have been found in Shila Manjusa. According to the instructions of the minister in charge of the subject Mr. Vidura Wickramanayake, these caskets were exposed at the premises of the Department of Archaeology (17th). Crystals and a silver casket have also been found in this exposure. Excavations are still being carried out at the relevant site. For the unveiling of these caskets, the Maha Sangharatna, including Polonnaruwa Welikanda Kaudagala Aranya Senasanadhipa Devagala Pannaseehalankara, and Galgamuwa shanthabodhi, were present. The Secretary of the Ministry, the Heads of the Ministry including the Additional Secretary of the National Heritage Division, the Governor of the Eastern Province, Mr. Jagath Sumathipala, the Director General of the Department of Archaeology, the staff including the heads of the institutions and the heads of other related institutions, Professor P.B. Mr. Mandawala also participated in this event and the caskets were unveiled with the participation of the minister in charge of the subject...

පොලොන්නරුව වැලිකන්ද කවුඩාගල ස්තූපයේ කරන ලද කැණීම් වල දී ශිලා මංජුසා තුළ පළිඟු කරඬු 4ක් ඇතුළු පුරාවස්තූන් රැසක් හමුවී තිබෙනවා. විෂය භාර අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමන්ගේ උපදෙස් පරිදි මෙම කරඬු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී (17දා) නිරාවරණය කිරීමට කටයුතු කෙරිණි. මෙම නිරාවරණය කිරීමේ දී පලිඟු කර මෙන්ම රිදී කරඬුවක් ද හමුවී තිබෙනවා. අදාළ ස්ථානයේ කැණීම් තව දුරටත් සිදු කෙරෙනවා. මෙම කරඬු න..

பொலொன்னருவ மணல்கந்த கவுடாகலையில் செய்யப்பட்ட கேணீம் வல தி ஷிலா மஞ்சூசாவின் நடுவில் பளுங்கு கராட் 4க் உட்பட பல்வேறு புரவஸ்தூன்கள் காணப்படுகின்றன. துறை அமைச்சகம் விதுர விக்ரராமநாயக்க மேத்குமார்களின் அறிவுரைகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த கரிப்பாக புராதன வித்யா டிபார்டமேந்து வளாகத்தில் (17தா) வெளிச்செல்லும் நிகழ்ச்சி...

Read More
විදුර වික්‍රමනායක (පා.ම.)

Vidura Wickramanayaka

විදුර වික්‍රමනායක

விதுர விக்கிரமநாயக்க

Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

புத்தசாசன, மத மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர்

Party United People’s Freedom Alliance(UPFA) Electoral District / National List Kalutara Committees Involved Legislative Standing Committee “B” Consultative Committee on Water Supply and Drainage Consultative Committee on Disaster Management Consultative Committee on Plantation Industries Consultative Committee on Lands and Land Development Consultative Committee on Agrarian Services and Wildlife Consultative Committee on Minor Export Crops Promotion Consultative Committee on Environment and Renewable Energy Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation Consultative Committee on Food Security Consultative Committee on Buddha Sasana Consultative Committee on Justice and Labour Relations Consultative Committee on Justice

පක්ෂ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එජනිස) මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තු කළුතර ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවන් සම්බන්ධ "බී" කමිටුව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව වැවිලි කර්මාන්ත පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධනය පිළිබඳ උපදේශක කාරක සභාව ගොවිජන සේවා සහ වනජීවී පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව සුළු අපනයන බෝග ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව පරිසරය පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව සහ වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණය පිළිබඳ පුනර්ජනනීය බලශක්ති උපදේශක කමිටුව ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ උපදේශක කමිටුව බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳ උපදේශක කාරක සභාව යුක්තිය සහ කම්කරු සබඳතා පිළිබඳ උපදේශක කාරක සභාව යුක්තිය පිළිබඳ උපදේශක කාරක සභාව.

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கட்சி கூட்டமைப்பு (UPA) தேர்தல் மாவட்டம் / தேசியப் பட்டியல் களுத்துறை பாராளுமன்ற நிலையியல்குழுக்கள் தொடர்பான "B" குழு நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு ஆலோசனைக் குழு, இடர் முகாமைத்துவ ஆலோசனைக் குழு தோட்டத் தொழில்கள் பற்றிய ஆலோசனைக் குழு, காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி ஆலோசனைக் குழு சேவைகள் மற்றும் வனவிலங்கு ஆலோசனைக் குழு சிறு ஏற்றுமதி பயிர் ஊக்குவிப்பு ஆலோசனைக் குழு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்கு வளங்கள் பாதுகாப்பு புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி ஆலோசனைக் குழு உணவு பாதுகாப்பு ஆலோசனைக் குழுவின் புத்தசாசன ஆலோசனைக் குழு மற்றும் நீதிக்கான தொழிலாளர் உறவுகள் ஆலோசனைக் குழு.

State Minister, Vidura Wickramanayaka

Somarathne Vidanapathirana

සෝමරත්න විදානපතිරණ

சோமரத்ன விதானபத்திரன

Secretary,
Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

ලේකම්,
බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

செயலாளர்,,
புத்தசாசனம், மத மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு

Latest News

2023 Jan 19

Stone caskets found during the excavations of the old Stupa at Kaudagala, Polonnaruwa, opened at the Department of Archaeology.

පොලොන්නරුව කවුඩාගල පැරණි ස්තූපයේ කැණීම් වලදී හමුවූ ශිලා කරඬු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දී විවෘත කෙරේ

பொலன்னறுவை கவுடாகல பழைய ஸ்தூபயே கேணீம்களில் சந்தித்தது ஷைலா கரணைப் புராதன வித்யா திணைக்களம் திறந்து வைக்கப்படுகிறது

During the excavations at Polonnaruwa Welikanda Kaudagala Stupa, many antiquities including 4 crystal caskets have been found in Shila Manjusa. According to the instructions of the minister in charge

පොලොන්නරුව වැලිකන්ද කවුඩාගල ස්තූපයේ කරන ලද කැණීම් වල දී ශිලා මංජුසා තුළ පළිඟු කරඬු 4ක් ඇතුළු පුරාවස්තූන් රැසක් හමුවී තිබෙනවා. විෂය භාර අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමන්ගේ උපදෙස් පරිදි මෙම කරඬු පුරා

பொலொன்னருவ மணல்கந்த கவுடாகலையில் செய்யப்பட்ட கேணீம் வல தி ஷிலா மஞ்சூசாவின் நடுவில் பளுங்கு கராட் 4க் உட்பட பல்வேறு புரவஸ்தூன்கள் காணப்படுகின்றன. துறை அமைச்சகம் விதுர விக்ரராமநாயக்க மேத்குமார்களின் அறி

Read More

2023 Jan 18

The National Thai Pongal Festival organized by the Department of Hindu Religious and Cultural Affairs was grandly celebrated at Sri Kadiresan Temple, Thalawakele (15th).

හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කෙරුණු ජාතික තෛයිපොංගල් උත්සවය තලවකැලේ, ශ්‍රී කදිරේසන් කෝවිලේ දී (15දා) උත්කර්ශවත් ලෙස පවත්වනු ලැබිණි.

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் தேசிய தைப் பொங்கல் விழா தலவாக்கலை ஸ்ரீ கதிரேசன் ஆலயத்தில் (15ஆம் திகதி) வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

Mr. Vidura Wickramanayake, who participated in this event, expressed his views and said that just as Thai Pongal festival aims to show gratitude to Mother Nature including Soorya, we should also rekin

මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී වූ අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමන් තම අදහස් පළ කරමින්, සූර්යා ඇතුළු සොබාදහම් මාතාවට කෘතගුණ සැලකීම තෛයිපොංගල් උත්සවයෙන් අරමුණු කරගන්නා සේම, අප අතරින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිලිහෙමි

இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட திரு.விதுர விக்கிரமநாயக்க கருத்துத் தெரிவிக்கையில், தைப்பொங்கல் பண்டிகையானது சூரியன் உட்பட இயற்கை அன்னைக்கு நன்றி செலுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பது போன்று, நெறிமுறைகள், கலா

Read More

News Calendar

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

Recent Event

Tower Drama Festival - 2023...

ටවර් නාට්‍ය උළෙල - 2023...

Tower Drama Festival - 2023...

09 to 24 January 2023 at Tower and Elphinstone Theatres....

2023 ජනවාරි 09 සිට 24 දක්වා ටවර් සහ එල්ෆින්ස්ටන් රංග ශාලාවන් හිදී...

09 to 24 January 2023 at Tower and Elphinstone Theatres....